Máy may công nghiệp

Máy một kim truyền động trực tiếp với Hệ Thống Đẩy Điện Tử và Cắt Chỉ Tự Động [S-7300A] Là máy một kim đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công Hệ Thống Đẩy Điện Tử kết nối trực tiếp với động cơ bước.

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm & Dịch vụ

Có gì mới?

Trở lại số đầu

Ngày 15 tháng 03 năm 2017
Brother tham dự SAIGON TEX 2017
Ngày 01 tháng 04 năm 2015
 Máy một kim truyền động trực tiếp vối Hệ Thống Đẩy Điện Tử và Cắt Chỉ Tự Động
S-7300A

Sản phẩm mới

Máy một kim truyền động trực tiếp vối Hệ Thống Đẩy Điện Tử và Cắt Chỉ Tự Động S-7100A

Ngày 30 tháng 05 năm 2016

Máy một kim truyền động trực tiếp vối Hệ Thống Đẩy Điện Tử và Cắt Chỉ Tự Động S-7100A

Với sự phát triển motor truyền động trực tiếp của Brother và công nghệ tiên tiến, máy S-7100A vận hành dễ dàng với tốc độ may cao mà không bị vấy bẩn dầu.

Máy một kim truyền động trực tiếp vối Hệ Thống Đẩy Điện Tử và Cắt Chỉ Tự Động S-7300A

Ngày 01 tháng 04 năm 2015

 Máy một kim truyền động trực tiếp vối Hệ Thống Đẩy Điện Tử và Cắt Chỉ Tự Động S-7300A

Là máy một kim đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công Hệ Thống Đẩy Điện Tử kết nối trực tiếp với động cơ bước.

Sự kiện

Ngày 15 tháng 03 năm 2017
Danh sách sự kiện

Ý thức Môi Trường

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021.
Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).

* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

Về Chứng Nhận An Toàn Môi Trường

  • Dò tìm linh kiện
  • Phim ảnh sản phẩm

Thông tin hỗ trợ

Liên hệ

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá