Máy lập trình điện tử

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

BAS-311HN

BAS-311HN

 • Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
 • Lực đâm kim mạnh
 • Tiết kiệm điện năng cao
 • Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Jeans
  Jeans
 • Bao, Bao da
  Bao,
  Bao da
 • Giày thể thao, Giày da
  Giày thể thao,
  Giày da

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Khung may (X-Y) Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Số mũi may
150 x 100 mm Vật liệu dày, Vật liệu trung bình, Dây đai 2,800 mũi/phút 0.05 -12.7 mm tối đa 20,000 mũi/mẫu

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

BAS-326H

BAS-326H

 • Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
 • Lực đâm kim mạnh
 • Tiết kiệm điện năng cao
 • Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Jeans
  Jeans
 • Bao, Bao da
  Bao,
  Bao da
 • Giày thể thao, Giày da
  Giày thể thao,
  Giày da

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Khung may (X-Y) Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Số mũi may
220 x 100 mm Vật liệu dày, Vật liệu trung bình, Dây đai 2,800 mũi/phút 0.05 -12.7 mm tối đa 20,000 mũi/mẫu

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

BAS-341H

BAS-341H

 • Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
 • Lực đâm kim mạnh
 • Tiết kiệm điện năng cao
 • Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Jeans
  Jeans
 • Bao, Bao da
  Bao,
  Bao da
 • Giày thể thao, Giày da
  Giày thể thao,
  Giày da
 • Sản phẩm liên quan đến xe hơi
  Sản phẩm liên quan đến xe hơi

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Khung may (X-Y) Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Số mũi may
250 x 160 mm Vật liệu dày 2,800 mũi/phút 0.05 -12.7 mm tối đa 20,000 mũi/mẫu

Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống

BAS-342H

BAS-342H

 • Tốc độ may nhanh nhất 2,800 mũi/phút, cho ra chất lượng sản phẩm may cao
 • Lực đâm kim mạnh
 • Tiết kiệm điện năng cao
 • Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Jeans
  Jeans
 • Bao, Bao da
  Bao,
  Bao da
 • Giày thể thao, Giày da
  Giày thể thao,
  Giày da
 • Sản phẩm liên quan đến xe hơi
  Sản phẩm liên quan đến xe hơi

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Khung may (X-Y) Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Số mũi may
300 x 200 mm Vật liệu dày 2,800 mũi/phút 0.05 -12.7 mm tối đa 20,000 mũi/mẫu

Ý thức Môi Trường

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021.
Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).

* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

Về Chứng Nhận An Toàn Môi Trường