Phần mềm lập trình

Phần mềm lập trình mẫu may

PS-300B

PS-300B

 • Mẫu may của bạn có thể được thiết kế để tăng giá trị sản phẩm.
 • Mẫu may có thể dễ dàng điều chỉnh. Giúp giảm thời gian hiệu chỉnh mẫu.
 • Mẫu may cho dòng hiện tại và dữ liệu ngoài có thể được sử dụng.
PDF

Catalog PS-300B
(Chỉ tiếng Anh)
[PDF/137KB>

Đặc điểm

 • Chỉnh sửa mẫu may
  Chỉnh sửa mẫu may
 • Nhập/Xuất dữ liệu
  Nhập/Xuất dữ liệu
 • Nhập/Xuất tài liệu
  Nhập/Xuất tài liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Ý thức Môi Trường

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021.
Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).

* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

Về Chứng Nhận An Toàn Môi Trường