Máy may đính bọ

Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử

KE-430HX

KE-430HX

 • Tăng năng suất nhờ tốc độ may nhanh nhất thế giới và hệ thống IoT
 • Mũi may đẹp, khả năng tái sản xuất tốt
 • Đường may sạch, không vấy bẩn dầu
 • Giảm tuột chỉ mũi may cuối (cắt chỉ thừa ngắn)
 • Tính khả dụng cao, thân thiện với người dùng

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Ứng dụng Khung may tối đa Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may Số mũi tối đa
Đồ lót, Hàng thun, Vật liệu trung bình, Vật liệu dày 40x30mm 3,300 phút/mũi 0,05-12.7mm 5,000 mũi/mẫu

Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử

KE-430HS

KE-430HS

 • Tăng năng suất nhờ tốc độ may nhanh nhất thế giới và hệ thống IoT
 • Mũi may đẹp, khả năng tái sản xuất tốt
 • Đường may sạch, không vấy bẩn dầu
 • Giảm tuột chỉ mũi may cuối (cắt chỉ thừa ngắn)
 • Tính khả dụng cao, thân thiện với người dùng

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Ứng dụng Khung may tối đa Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may Số mũi may tối đa
Đồ lót, Hàng thun, Vật liệu trung bình, Vật liệu dày 40x30mm 3,300 mũi/phút 0.05-12.7mm 5,000 mũi/phút

Máy may công nghiệp thông thường

Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử

KE-430FX

KE-430FX

 • Giảm tiếng ồn và độ rung khi vận hành
 • Điện năng tiêu thụ thấp
 • Chất lượng may ổn định với trang bị Đồng tiền số
 • Đường may sạch với kiểu bôi trơn bán khô
 • Thân thiện môi trường

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Ứng dụng Khung may tối đa Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may Số mũi tối đa
Đồ lót, Hàng thun, Vật liệu trung bình, Vật liệu dày 40x30mm 3,200 phút/mũi 0,05-12.7mm 5,000 mũi/mẫu

Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử

KE-430FS

KE-430FS

 • Đường may đẹp và ổn định
 • Giảm tiếng ồn và độ rung khi vận hành
 • Thân thiện môi trường

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Ứng dụng Khung may tối đa Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may Số mũi may tối đa
Đồ lót, Hàng thun, Vật liệu trung bình, Vật liệu dày 40x30mm 3,200 mũi/phút 0.05-12.7mm 5,000 mũi/phút

Ý thức Môi Trường

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021.
Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).

* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

Về Chứng Nhận An Toàn Môi Trường