Global Brother Asia Oceania Industrial Sewing Machine Vietnam Dòng Máy may 2 kim mũi may thắt nút với trụ kim di động

Máy may 2 kim mũi may thắt nút với trụ kim di động

Máy 2 kim di động cơ

T-8450C

T-8450C

 • Lòng máy rộng và cao giúp cho việc điều khiển vật liệu dễ dàng
 • Dễ dàng thay thế bộ cự ly
PDF

Catalog T-8450C
[PDF/2.0MB]

PDF

Hướng dẫn sử dụng T-8450C
(Chỉ tiếng Anh) [PDF/860KB]

Đặc điểm

 • Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
  Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
 • Đẩy dưới
  Đẩy dưới

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu bôi trơn Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Độ cao nâng chân vịt
Bôi trơn tối thiểu Vật liệu trung bình mỏng, Vật liệu dày 3,000 phút/mũi 5mm 7mm

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp với cắt chỉ tự động

T-8452C

T-8452C

 • Hoạt động cắt chỉ tự động ổn định giúp nâng cao năng suất
 • Đường may sạch không vấy bẩn dầu
PDF

Catalog T-8452C
[PDF/2.0MB]

PDF

Hướng dẫn sử dụng T-8452C
(Chỉ tiếng Anh) [PDF/1.3MB]

Đặc điểm

 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp
 • Thiết bị cắt chỉ
  Thiết bị cắt chỉ
 • Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
  Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
 • Đẩy dưới
  Đẩy dưới
 • Bộ chuyển đổi nhanh
  Bộ chuyển đổi nhanh

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu bôi trơn Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Độ cao nâng chân vịt
Bôi trơn tối thiểu Vật liệu trung bình mỏng, Vật liệu dày, Vật liệu dày ( cho chỉ cực dày) 3,000 mũi/phút 5mm 7mm

Máy may 2 kim đi động cơ ổ lớn

T-8750C

T-8750C

 • Lòng máy rộng và cao giúp cho việc điều khiển vật liệu dễ dàng
 • Dễ dàng thay thế bộ cự ly
PDF

Catalog T-8750C
[PDF/2.0MB]

PDF

Hướng dẫn sử dụng T-8750C
(Chỉ tiếng Anh) [PDF/860KB]

Đặc điểm

 • Ổ kép
  Ổ kép
 • Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
  Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
 • Đẩy dưới
  Đẩy dưới

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu bôi trơn Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Độ cao nâng chân vịt
Bôi trơn tối thiểu Vật liệu dày 3,000 mũi/phút 7mm 7mm

Máy may 2 kim di động truyền động trực tiếp ổ lớn với cắt chỉ tự động

T-8752C

T-8752C

 • Hoạt động cắt chỉ tự động ổ định và ổ lớn được trang bị giúp nâng cao năng suất
 • Đường may sạch không vấy bẩn dầu
PDF

Catalog T-8752C
[PDF/2.0MB]

PDF

Hướng dẫn sử dụng T-8752C
(Chỉ tiếng Anh) [PDF/1.3MB]

Đặc điểm

 • Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
  Cơ cấu đẩy trụ kim chèo
 • Đẩy dưới
  Đẩy dưới
 • Truyền động trực tiếp
  Truyền động trực tiếp
 • Thiết bị cắt chỉ
  Thiết bị cắt chỉ
 • Ổ kép
  Ổ kép
 • Bộ chuyển đổi nhanh
  Bộ chuyển đổi nhanh

Ứng dụng tiêu biểu

 • Nhiều loại vật liệu
  Nhiều loại vật liệu

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu bôi trơn Ứng dụng Tốc độ may tối đa Chiều dài mũi may tối đa Độ cao nâng chân vịt
Bôi trơn tối thiểu Vật liệu trung bình mỏng, Vật liệu dày, Vật liệu dày (cho chỉ cực dày) 3,000 mũi/phút 7mm 7mm

Ý thức Môi Trường

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021.
Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).

* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

Về Chứng Nhận An Toàn Môi Trường