Quy trình cập nhật PS-300B

Quy trình nâng cấp PS-300B

  • Đăng nhập quyền quản trị
  • Thoát PS-300B nếu đang mở.
  • Bỏ CD-ROM PS-300B ( Phiên bản 1.0 hoặc mới hơn) vào ổ đĩa.
    (Nếu Tự chạy được cài đặt, cài đặt PS-300B tự động bắt đầu. Đóng cài đặt.)

1. Mở explorer, sau đó nhấn đúp tải PS300BXXXUp.EXE

double-click the downloaded PS300B230Up.EXE

Chương trình nâng cấp bắt đầu.

2. Nhấn nút "Install PS-300B".

Click the button.

3. Chọn đĩa CD-ROM PS-300B (phiên bản 1.0 hoặc mới hơn) và sau đó chọn "OK".

Select the PS-300B.

4. Theo dõi hướng dẫn trên màn hình để nâng cấp phần mềm.
Hiển thị sau đây sẽ xuất hiện khi cập nhật hoàn tất.

Completed.

5. 5. Bước đầu ứng dụng PS-300B, điền "Key ID" và "Password".

Startup of the PS-300B application.

Thông tin lỗi Giải pháp
Key ID hoặc password không đúng. Điền Key ID và Password được viết trên vỏ đĩa CD-ROM PS-300B (phiên bản 1.0 hoặc mới hơn).
CD cài đặt PS-300B không được bỏ vào. Bỏ CD-ROM PS-300B (phiên bản 1.0 hoặc mới hơn) vào ổ đĩa, và sau đó thử lại.
Phiên bản cũ hơn đang được cài đặt. Để cài đặt sản phẩm này, bạn phải gỡ cài đặt phiên bản hiện tại. Gỡ cài đặt phiên bản PS-300B cũ với Control Panel trong Windows, và sau đó thử lại.
Nếu không thể gỡ cài đặt, kiểm tra “Force overwriting the old software” và sau đó thử lại.

Quay trở lại phần mềm cập nhật PS-300B phiên bản 2.23 

Ý thức Môi Trường

Ý thức Môi Trường

Brother đã tạo "Nhãn hiệu Brother Xanh" cho sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14021 và JIS Q14021.
Việc sử dụng những chất liệu hạn chế như chì, catmi, CR6+ hoàn toàn nằm trong giới hạn giá trị đươc quy định. Brother đã được phép cung cấp tất cả sản phẩm theo tiêu chuẩn RoSH*đối với mọi thị trường( không bao gồm máy công cụ).

* Tiêu chuẩn RoSH(giới hạn việc sử dụng các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) có hiệu lực ở Liên minh châu Âu vào tháng 07 năm 2006.

Về Chứng Nhận An Toàn Môi Trường

  • Dò tìm linh kiện
  • Phim ảnh sản phẩm

Thông tin hỗ trợ

Liên hệ

Liên hệ

để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

  • Hãy cho tôi biết! Cải thiện năng suất
  • Bắt đầu IoT chỉ với 1 máy khâu